. Platby « hrosi.net

hrosi.net

hrosi.net

INERA CZ s.r.o.
9. května 1162
742 58 Příbor

IČ: 02657546
DIČ: CZ02657546

email: obchod@inera.cz
mob: +420 776 065 232
tel: +420 595 176 976

přístup na web email
mail.hrosi.net

Jak správně zadávat platby

V následujícím článku se můžete dozvědět, jak správně zadávat platby za internet.

Dle smlouvy si uživatel sítě hrosi.net může vybrat platbu trvalým příkazem (složenkou) nebo fakturou. Tato skutečnost je uvedena ve smlouvě a podrobněji rozvedena v bodu 6.08 na zadní straně smlouvy. „Bod 6.08 Jako variabilní symbol plateb je uživatel povinen používat číslo své smlouvy při platbě trvalým příkazem či složenkou. V případě platby paušálu na základě daňového dokladu (faktury) je variabilním symbolem číslo daňového dokladu (faktury).“

Po podpisu smlouvy dostane každý zákazník ostrou (informační) fakturu, na které jsou uvedeny veškeré údaje, které byly sděleny při podpisu smlouvy. Obsahem je cena za internet, případně cena instalačního a aktivačního poplatku. Tato částka je také platná (informativní) a slouží jako kontrola a předloha k platbě nebo k (trvalému příkazu). Na této faktuře je uveden variabilní symbol, který slouží k uhrazení této faktury. Tento variabilní symbol však neslouží k nastavení trvalé platby. Variabilní symbol uvedený na faktuře slouží jen pro tuto fakturu, nikoli pro jinou platbu nebo pro trvalý příkaz.

Platba trvalým příkazem slouží k uhrazení měsíční platby za internet. Nehradí se tímto zpusobem instalační a aktivační poplatek, který se platí jenom fakturou ať už jednorázově či splátkama nebo hotově při podpisu smlouvy. V případě placení instalačního a aktivačního poplatku splátkama je na každou tuto splátku v měsíci vystavená faktura i s cenou za internet a uživatel platí tyto faktury až do úplného zaplacení instalačního a aktivačního poplatku. Trvalý příkaz nastaví až po splacení celého instalačního a aktivačního poplatku.

Způsob zadání trvalého příkazu:
Zadá se číslo účtu 503883028/5500, variabilní symbol – číslo smlouvy, částka – uvedená ve smlouvě v bodě 4. s DPH nebo na faktuře s DPH, konstantní a specifický symbol – nezadáváme pokud není vyžadován bankou či jiným platebním ústavem, datum splatnosti trvalého příkazu (frekvence) – k 5. dni v měsíci, platnost trvalého příkazu – od podepsání smlouvy nebo uhrazení ostré (informační) faktury.

Způsob platby fakturou:
V případě uhrazení faktury standartním způsobem se posouvá datum zadání trvalého příkazu na další měsíc. Úhrada faktury měsíčne probíhá podobným způsobem jako zadávání trvalého příkazu s tím rozdílem, že se použijí údaje z faktury: číslo účtu, variabilní symbol atd.

Elektronická faktura:
V případě nahlášení platné emailové adresy a souhlasu se zasíláním elektronické faktury může probíhat veškerý platební styk s klientem bezpapírově. Výhodou je rychlejší komunikace a šetrnost k životnímu prostředí.

Tento web je provozován s využitím systému WordPress. (Česká lokalizace)

hrosi.net logo